NejenKrby.cz  -  obchod byl oceněn předním výrobcem kamen HAAS+SOHN jako Nejlepší internetový prodejce v České republice za sezonu 2015 / 2016

Kontaktujte nás

Pokud potřebujte poradit s nákupem, neváhejte nás kontaktovat.
Naši technici Vám ochotně poradí.
e-mail (dotazy, objednávky):

Cena dopravy

Cena dopravy závisí na hmotnosti, rozměrech a povaze zboží v objednávce. Na stránce "Košík" se během nákupu neustále zobrazuje aktuální cena dopravy pro zboží v košíku.
Pro dopravu zboží po celém území České rebubliky využíváme služeb přepravních společností.
 • Vše pro stavbu krbu  
  Krbové vložky, kouřovody pro krby, materiál pro stavbu
 • Kamna a sporáky  
  Krbová kamna, sporáky na dřevo, kouřovody
 • Příslušenství  
  Příslušenství
 • Zahradní krby  
  Zahradní krby, příslušenství, fotogalerie

Stavba krbu: 12. díl – Napojení krbové vložky kouřovodem na komín

 NejenKrby.cz, 2018 (Ing. Petr Šigut) – Text a obrázky jsou chráněny autorským právem.

Minule jsme si ukázali, jak správně ustavit krbovou vložku krbu, a nyní ji už tedy můžeme definitivně napojit na komín. V tomto dílu si na úvod řekneme, co je to kouřovod, popíšeme si rozdíl mezi ocelovým a nerezovým, vysvětlíme si zapojení "po kouři" a "po vodě" a ukážeme si nejčastější příklady sestav kouřovodu z praxe. Nakonec se ještě naučíme, jak správně vytvořit přechod mezi ocelovým kouřovodem a šamotovým komínem.

Obsah dílu:

 

Kouřovod

Krbová vložka se napojuje na komín pomocí tzv. "kouřovodu". Jak už název napovídá, kouřovod je zařízení pro odvod spalin (kouře) z ohniště krbové vložky do komínu. Jedná se obvykle o kruhové ocelové potrubí sestavené z různých dílů, jako jsou rovné trubky, kolena, klapky, redukce průměrů apod. Průměr kouřovodu by měl být vždy stejný jako průměr spalinového hrdla krbové vložky, tedy neredukovat na menší. Výjimkou jsou případy, kdy použití kouřovodu menšího průměru než má hrdlo vložky povoluje přímo výrobce vložky.

Dle normy musí být kouřovod vyroben z materiálů odolných při vyhoření sazí. V současné době se pro krby nejčastěji používá buď kouřovod z nerezové oceli (plech tloušťky 1 mm) nebo ocelový "černý" (plech tloušťky 2 mm).

Obr. 1: Nerezový a ocelový kouřovod

Nerezový kouřovod má díky použitému materiálu delší životnost. Teplota spalin odcházejících hrdlem vložky do kouřovodu je u dnešních moderních krbových vložek s vysokou účinností relativně nízká. Potom za určitých podmínek občas může docházet i ke kondenzaci spalin na vnitřních stěnách kouřovodu a ke vzniku koroze. Nízké teploty výstupních spalin mívají hlavně vložky s teplovodním výměníkem, a proto je pro ně nerezový kouřovod velmi vhodný.

Ocelový kouřovod se vyrábí z oceli vhodného složení a na povrchu je stříkaný černou (někdy antracitovou) žáruvzdornou barvou – stejnou, jako tělesa krbových vložek a kamen. Pro dosažení delší životnosti se pro ocelový kouřovod používá plech tloušťky 2 mm. Je vhodný pro běžné teplovzdušné krby s méně intenzivním provozem. V porovnání s nerezovým kouřovodem je  samozřejmě levnější.

 

Zapojení – po kouři a po vodě

Kouřovod se sestavuje tak, že se jeho jednotlivé díly (trubky, kolena) do sebe navzájem zasouvají. Z toho je zřejmé, že je možné jej sestavit dvěma způsoby. Buď se vždy následující díl nasouvá na zúženou část předchozího dílu (zapojení „po kouři“) nebo se následující díl zasouvá svou zúženou částí do předchozího dílu (zapojení „po vodě“).

Obr. 2: Způsoby sestavení kouřovodu – "po kouři" a "po vodě"

Zapojení „po kouři“ je obvyklé u teplovzdušných krbových vložek, kde jsou teploty odcházejících spalin vyšší a nehrozí tedy jejich kondenzace. Naopak u krbových vložek s teplovodním výměníkem se již stále více používá zapojení „po vodě“. Teplota spalin je nižší a může docházet ke kondenzaci na vnitřních stěnách kouřovodu. Při zapojení „po vodě“ pak tento kondenzát bezpečně stéká po vnitřních stěnách kouřovodu dolů a nevytéká ve spojích ven z kouřovodu. Stejně tak – tedy „po vodě“ - jsou dnes řešeny i spoje komínových vložek u všech moderních komínů.

 

Nejčastější sestavy kouřovodu

Kouřovod by měl pokud možno vždy vést nejkratší cestou od hrdla krbové vložky ke vstupu do komínu. Pokud je krbová vložka umístěna pod vstupem do komínu v ose komína (jako v případě našeho příkladového krbu), je sestava kouřovodu jednoduchá. Pomocí rovné trubky (trubek) vedeme kouřovod svisle nahoru, pak ve výšce vstupu do komínu použijeme koleno s úhlem 90° (s čistícím otvorem) a pro zbývající vodorovný úsek ke vstupu do komínu opět použijeme trubku vhodné délky. Pro připojení kouřovodu na šamotové hrdlo vstupu do komínu (tzv. "sopouch") použijeme speciální díl – "přechodku do komínu" (o tom si řekneme za chvíli).

Obr. 3: Jednoduchá sestava kouřovodu – krbová vložka je umístěna pod vstupem do komínu v ose komína 

Jestliže krbová vložka nestojí v ose komína, musíme naši sestavu doplnit o koleno s nastavitelným úhlem 0-45°. Pomocí něho hned nad vložkou vybočíme trasu kouřovodu směrem k ose komína a dále opět použijeme koleno 90° s čistícím otvorem a vodorovně trubku potřebné délky.

Obr. 4: Sestava kouřovodu – krbová vložka nestojí v ose komína

Dalším častým případem je to, kdy vložka stojí vedle komínu a vstup do komínu je umístěn z boku. Pak vytvoříme nejkratší trasu kouřovodu tak, že hned na hrdlo vložky umístíme nastavitelné koleno 0-45° a nasměrujeme ho směrem jednak dozadu a zároveň i do boku ke vstupu do komína (tedy nejkratší cestou ke vstupu). Dále použijeme trubku patřičné délky a nakonec nastavitelné koleno 0-90° s čistícím otvorem. Úhly obou kolen nastavíme dle konkrétní situace.

Obr. 5: Sestava kouřovodu – krbová vložka stojí vedle komínu

 

Trubky kouřovodu krátíme na požadované délky pomocí úhlové brusky s řezným kotoučem na ocel nebo ruční pilkou. Spoje můžeme dotěsňovat kamnářským tmelem.

Sestava kouřovodu by měla vždy obsahovat nějaký díl (koleno, trubku) s tzv. "čistícím otvorem", aby bylo možné pravidelně vymetat celý úsek kouřovodu. Na krbové obestavbě musíme zároveň umístit otevíratelná revizní dvířka pro přístup k tomuto čistícímu otvoru.

 

Přechod kouřovod – komín

Způsobu napojení ocelového kouřovodu na šamotový sopouch komínu (šamotové hrdlo vstupu do komínu) musíme věnovat zvláštní pozornost. Pokud bychom trubku kouřovodu (stejného průměru jako má sopouch) přímo natěsno zasunuli ("po kouři") do sopouchu, vznikala by mezi nimi po zvýšení teploty kouřovodu nebezpečná pnutí. Ocel má větší tepelnou roztažnost než šamot a mohlo by tedy dojít při zvětšení průměru trubky kouřovodu k roztržení křehkého šamotového sopouchu (kouřovod se rozpíná také na délku a hrdlo komína je tak zatěžováno také pohybem kouřovodu kolmo na osu hrdla). Existuje několik řešení tohoto problému.

 

1. Průměr kouřovodu je menší než průměr sopouchu

Pokud má například hrdlo krbové vložky a celý kouřovod průměr 180 mm a průměr šamotového sopouchu je třeba 200 mm, tak nejlevnějším řešením je namazat konec trubky kouřovodu kamnářským tmelem (jako lepidlo) a namotat na trubku několik závitů kamnářské šňůry (o průměru 12-14 mm). Pak už můžeme trubku bez obav zasunout do sopouchu – měkká kamnářská šňůra "odpruží" rozpínání kouřovodu.

Obr. 6: Použití kamnářské šňůry pro vytvoření měkkého přechodu na šamotový sopouch komínu

V případě, že je rozdíl mezi průměry větší (například kouřovod 150 mm a sopouch 200 mm), musíme na konci kouřovodu zařadit  ještě redukci průměrů (např. 150 mm / 180 mm) a teprve na větší průměr redukce (180 mm) namotat kamnářskou šňůru.

 

2. Přechodky do komínu

Dalším řešením je použití originální tzv. "přechodky do komínu" dodávané výrobcem daného kouřovodu. Stejně jako u předchozího řešení mají tyto přechodky tu část, která se zasouvá do šamotového sopouchu, omotanou kamnářskou šňůrou. Výhodou je to, že nemusíme sami nic "vyrábět", prostě jen použijeme hotový odborně vyrobený díl kouřovodu. Přechodky navíc už samy nabízejí i případnou redukci průměru kouřovodu. Koupíme si tak například rovnou přechodku z kouřovodu 150 mm na sopouch 200 mm. Pokud bychom místo ní použili redukci průměru s ručně namotanou šňůrou, neušetříme už skoro nic.

 Přechodka do komínu

Obr. 7: Přechodka do komínu

Nevýhodou těchto přechodek – které se zasouvají do sopouchu (tedy "po kouři") – je, že z principu vždy dochází k určité redukci průměru kouřovodu. Například pokud máme kouřovod o průměru 180 mm, který napojujeme na sopouch o průměru také 180 mm (přechodka na komín 180 mm / 180 mm), tak aby se vytvořila mezera pro měkkou kamnářskou šňůru, musí mít ta strana přechodky, na které je namotaná šňůra, logicky menší průměr (v našem případě je cca 162 mm).

 

3. Přechodky do komínu - vnější (doporučujeme)

Bezesporu nejlepší variantou napojení kouřovodu na šamotový sopouch (kterou doporučují i výrobci komínů) je napojení pomocí přechodek na komín, které se nezasunují do sopouchu, ale nasunují na sopouch, tedy jakoby "po vodě". U těchto přechodek tedy jednak nikdy nehrozí roztržení sopouchu a nedochází ani k nežádoucí redukci průměru.

Obr. 8: Přechodka do komínu – vnější

Tyto vnější přechodky najdeme pouze v nabídce nerezového kouřovodu, ale lze je bez problému zkombinovat i s kouřovodem ocelovým. Obě strany přechodky jsou totiž dotěsněny "do měkka" kamnářskou šňůrou a je tedy jedno, jestli do přechodky ze strany kouřovodu zasuneme nerezový nebo ocelový kouřovod.

Obr. 9: Přechod – ocelový "černý" kouřovod na přechodku do komínu z nerezové oceli

Kombinaci ocelového "černého" kouřovodu a vnější nerezové přechodky na komín použijeme i u našeho příkladového krbu.

 

Kouřovod našeho příkladového krbu

Nakonec se tedy podivejme, jak sestavíme kouřovod konkrétně u našeho příkladového krbu.

Vnější průměr spalinového hrdla vložky Romotop HEAT 2g 59.50.01 je 150 mm. Zvolíme tedy ocelový kouřovod o průměru 150 mm. A pro sestavení kouřovodu použijeme (směrem od hrdla vložky): trubku 1000 mm, koleno 90° (s čistícím otvorem), redukci průměru 150 mm / 180 mm a nakonec přechodku na komín (vnější) 180 mm / 180 mm (průměr sopouchu máme 180 mm). Trubky budeme částečně krátit, spoje dotěsníme kamnářským tmelem.

Obr. 9: Sestava kouřovodu našeho příkladového krbu

Po napojení krbové vložky na komín je nutné požádat odbornou kominickou firmu o provedení revize tohoto napojení. Revizní zpráva o připojení na komín je důležitým dokladem i pro případnou reklamaci krbové vložky.

 

Co bude příště?

Krbovou vložku máme napojenou na komín, a tak se příště můžeme pustit do stavby zbylých stěn a stropu krbové komory a ukážeme si i postup instalace ventilačních mřížek coby konvekčních otvorů a revizních krbových dvířek.

 

  Předchozí díl Další díl   

Dotaz

Vaše e-mailová adresa:
Váš dotaz: