NejenKrby.cz  -  obchod byl oceněn předním výrobcem kamen HAAS+SOHN jako Nejlepší internetový prodejce v České republice za sezonu 2015 / 2016

Kontaktujte nás

Pokud potřebujte poradit s nákupem, neváhejte nás kontaktovat.
Naši technici Vám ochotně poradí.
e-mail (dotazy, objednávky):

Cena dopravy

Cena dopravy závisí na hmotnosti, rozměrech a povaze zboží v objednávce. Na stránce "Košík" se během nákupu neustále zobrazuje aktuální cena dopravy pro zboží v košíku.
Pro dopravu zboží po celém území České rebubliky využíváme služeb přepravních společností.
 • Vše pro stavbu krbu  
  Krbové vložky, kouřovody pro krby, materiál pro stavbu
 • Kamna a sporáky  
  Krbová kamna, sporáky na dřevo, kouřovody
 • Příslušenství  
  Příslušenství
 • Zahradní krby  
  Zahradní krby, příslušenství, fotogalerie

Stavba krbu: 15. díl – První zátopy, obsluha a údržba krbu

 NejenKrby.cz, 2018 (Ing. Petr Šigut) – Text a obrázky jsou chráněny autorským právem.

Konečně jsme se dostali na konec našeho povídání o návrhu a stavbě teplovzdušného krbu. Dnes se ještě seznámíme s doporučeným postupem pro první zátopy v nově postaveném krbu, abychom tak pozvolna vysušili vlhkost z použitých stavebních hmot a také vypálili žáruvzdornou barvu na krbové vložce a kouřovodu a úplně nakonec si řekneme pár doporučení nebo tipů ke správnému provozování a údržbě krbu.

Obsah dílu:

 

První zátopy, sušení krbu

Po dokončení hrubé stavby krbu a základní omítky je potřeba použité materiály a malty zbavit jejich vlhkosti (vysušit je). Zároveň musíme vypálit žáruvzdornou barvu na krbové vložce a kouřovodu. To všechno provedeme postupnými zátopy podle následujícího doporučení:

1. den – sušení 5 menšími zátopy

Regulaci vzduchu pro spalování na krbové vložce otevřeme naplno. Vložka je tak nastavena na maximální výkon. Provedeme zátop pomocí jemných třísek na 10–15 minut ohně a po dohoření necháme 30 minut pauzu. Tento postup opakujeme 5 krát za sebou.

Během sušení budeme cítit zápach (vypaluje se barva na krbové vložce a kouřovodu, malty, tmely apod.).

2. den – sušení 3 středními zátopy

Provedeme zátop pomocí jemných třísek na 15–25 minut ohně, následně přiložíme středně velká polínka na 20–30 minut ohně a po dohoření necháme pauzu 60 minut. Tento postup opakujeme 3 krát za sebou.

3. den – sušení 2 velkými zátopy

Provedeme zátop pomocí středních a velkých polen na 60 minut ohně a po dohoření necháme pauzu 120 minut. Tento postup opakujeme 2 krát za sebou.

Teprve po vysušení malt, tmelů, případně tvarovek můžeme bez obav nanést na krb finální omítku.

 

Pár tipů k obsluze a údržbě krbu

 

1. Suché dřevo

Aby byl dobře postavený krb zároveň i dobře fungujícím krbem, je nezbytné mít pro topení připravené kvalitní palivo, tedy tvrdé suché dřevo. Zdá se to být samozřejmé, ale ve skutečnosti je to asi ta nejvíce podceňovaná věc. Pokud se v prodejně zeptáme zákazníků, jestli už mají pro svůj nový krb připravené alespoň dva roky vyschlé dřevo, většinou se jen usmívají :-).

Přitom dobré dřevo je pro krb v podstatě to nejdůležitější. Mělo by to být nejlépe tvrdé dřevo, naštípané na polena o průměru cca 8–10 cm, s vlhkostí do 20 % (této hodnoty dosáhneme až po nejméně 2 letech sušení na větraném místě).

Obr. 1: Suché bukové dřevo

Pokud topíme nevysušeným dřevem, oheň hoří špatně, pořád je třeba ho nějak udržovat, sklo je špinavé a připálenou špínu je potom těžké odstranit, v popelu zůstávají větší nedohořelé zbytky dřeva a celkově jsme z toho všeho zklamaní.

Naopak pokud máme suché dřevo, je topení najednou snadné a pohodlné – oheň výborně a stabilně hoří, nemusíme se o něj skoro starat, sklo dvířek je čisté, teplota v ohništi je vyšší a skutečně máme i pocit, že krb více hřeje, dohořelý popel je jen jemný prach, který pohodlně pokaždé vysajeme vysavačem popelu.

Použité dřevo samozřejmě také zásadně ovlivňuje účinnost spalování krbu. Často se při výběru krbové vložky "honíme" za její co nejvyšší účinností, vybíráme mezi hodnotami 80-85%, ale potom, když přiložíme špatné dřevo, máme ve skutečnosti účinnost 60%.

A proč tvrdé dřevo? Přestože měkká i tvrdá dřeva mají podobnou výhřevnost, tvrdé dřevo pomaleji odhořívá, a tak pomaleji (pozvolna) uvolňuje svoji energii. Naproti tomu měkké dřevo shoří poměrně rychle, stejná energie jako u tvrdého dřeva se uvolní rychleji, okamžitý výkon ve vložce je v tu chvíli mnohem větší než jmenovitý, a proto hodně tepelné energie "uteče" z vložky zbytečně do komínu – máme tedy zase nižší účinnost.

Pokud má tedy krb opravdu dobře fungovat, musíme neustále s předstihem minimálně dvou let dokupovat nové dřevo a sušit.

 

2. Hodinová dávka dřeva

Jak jsme si vysvětlili dříve v dílu věnovaném výkonu krbu, je tepelný výkon krbové vložky dán především množstvím dřeva, které do vložky pravidelně přikládáme. Řekli jsme si, že v jednom kilogramu suchého dřeva je ukryto přibližně 4 kWh energie a že jeho spálením v krbové vložce s účinností spalování 75% získáme 3 kWh (75% z 4 kWh). Pokud tedy budeme pravidelně každou hodinu přikládat 1 kg dřeva, bude nám vložka odevzdávat výkon 3 kW. V tomto příkladu je tedy 1 kg dřeva hodinovou dávkou paliva pro dosažení stálého výkonu vložky 3 kW.

Obr. 2: Bukové dřevo 1 kg (vlhkost < 20%)

Hodinová dávka paliva je samozřejmě také závislá na účinnosti spalování konkrétní vložky (není to vždy 75%) a často ji (pro jmenovitý výkon vložky) uvádí přímo výrobce vložky v technickém listu.

Jedna hodina je také zhruba doba, za kterou přiložená dávka postupně shoří. Není dobré a ani ekonomické si ulehčovat práci tím, že přiložíme do krbu najednou dávku odpovídající například trojnásobku hodinové dávky s tím, že budeme přikládat jen co 3 hodiny. V krbové vložce by se během první hodiny naráz vyvinul trojnásobný výkon, na který vložka není stavěná, a pokud by už nedošlo k trvalému poškození vložky, tak nám zcela jistě výrazně klesne účinnost spalování, neboť vložka okamžitý přebytek tepelné energie ve zvýšené míře pustí do komínu. 

Proto bychom měli vždy přikládat co nejpřesněji a pravidelně hodinovou dávku paliva pro požadovaný výkon. Není od věci si ze začátku dávky dřeva skutečně vážit na váze než získáme odhad.

 

3. Zatápění

V době, kdy v krbu zapalujeme nový oheň, je komín studený a jeho tah je minimální. Navíc muže nastat situace, že v úseku komínu, který je nad střechou a svítí na něj slunce, je teplejší vzduch než dole u vstupu do komínu. Tím vznikne "špunt", který uplně zastaví tah komínu (chladnější vzduch dole nemá důvod stoupat nahoru, kde je vzduch teplejší). Proto výrobci krbových vložek a kamen často doporučují přidat nahoru na dřevo připravené v ohništi pro zátop několik skrčených papírů a jemné třísky, které po zapálení prudce shoří a vytvoří rychle dostatečné množství horkých spalin, které prorazí zmíněný špunt a nastartují komínový tah.

Pro zjednodušení si práce s každodenním zatápěním určitě doporučujeme používat podpalovače. Nejsme na ně sice zvyklí, všichni umíme zapálit oheň i s novinami a připadají nám drahé a zbytečné, ale kdo je zkusil, už se většinou bez nich neobejde. Jejich hlavní a podstatnou výhodou je to, že nemusíme před každým zátopem pracně štípat jemné třísky. Podpalovače totiž obvykle hoří až 10 minut poměrně velkým plamenem, a stihnou tak zapálit i hrubší dřevo. Obvykle stačí přeseknout uskladněná polena napůl a ta už použít pro zátop (nebo očima vybereme mezi poleny cca 4 menší a sekyru nemusíme brát vůbec do ruky). To je opravdu velká pomoc.

Obr. 3: Založení ohně s podpalovačem

Podpalovače navíc ihned po zapálení vyvinou velký oheň a mají tedy stejný efekt pro nastartování tahu komínu (proražení špuntu) jako ty zmíněné skrčené papíry a třísky.

 

4. Jak přikládat

Abychom se co nejvíce vyhnuli vzniku zápachu během přikládání, je potřeba přikládat nové dřevo vždy až na rozhořený žhavý popel z předchozí dávky. Ten už neuvolňuje prakticky žádný kouř. Naopak nejhorší je, když otevřeme dvířka v době rozhořívání nového dřeva, to se zápachu v místnosti asi nikdy nevyhneme.

Dvířka musíme samozřejmě vždy otevírat co nejpomaleji, abychom nestrhli spaliny z ohniště podtlakem do místnosti.

 

5. Jak čistit sklo

I přesto, že budeme používat suché dřevo, k určitému zakouření skla vždy dojde (většinou až na konci topení, kdy už oheň dohořívá a dynamika oplachu skla už přestává fungovat). Takto způsobené znečištění skla jde však snadno odstranit, ve srovnání s tím, které je způsobené mokrým dřevem.

Pro čištění se používá buď čistič ve spreji, čistič jako pěna nebo speciální houba Dry Wiper pro čistění na sucho.

 Čističe skla – (zleva) sprej, aktivní pěna Caramba a houba Dry Wiper

Obr. 4: Čističe skla – (zleva) sprej, aktivní pěna Caramba a houba Dry Wiper

Nejlepší je sklo vyčistit pokaždé před novým zátopem. Pokud to budeme dělat takto pravidelně, špíny je málo a není zapečená, a proto většinou stačí vyčistit sklo na sucho houbou Dry Wiper. Je to snadné a rychlé, kromě houby nic nepotřebujeme.

V případě, že necháme špínu na skle delší dobu, většinou už pak nezbývá, než použít čistič ve spreji nebo pěnu. Při použití čističe ve spreji je lepší nastříkat prostředek raději na utěrku než na sklo. Tekutina čističe totiž rychle stéká k dolnímu rámu dvířek, kde jednak způsobuje korozi rámu a dále také zatéká do těsnících šňůr ve dvířkách a pod sklem, které většinou časem ztvrdnou a vydrolí se. Po ztvrdnutí šňůry pod sklem navíc může dojít k prasknutí skla (to je častý případ prasknutí rohových skel – a reklamace bývá zamítnuta). Z uvedeného důvodu je lepší používat pěnový čistič, který nestéká.

 

6. Odstraňování popelu

Výborným pomocníkem pro každodenní odstraňování popelu je vysavač popelu. S vysavačem je to pohodlné a čisté, navíc snadno vysajeme i kouty a hrany ohniště nebo nepřístupná místa kolem dvířek a dolní rám dvířek, kde nám spadnou nečistoty při čistění skla na sucho.

Vysavačů popela je na trhu hodně a je také hodně zklamaných lidí, kterým se vysavač po jednom použití ucpal tak, že už příště vůbec nevysával. I nám prošlo prodejnou několik takových modelů. Pak jsme ale narazili na jeden (vysavač X-ASH), který je opravdu výborný, používáme ho denně pro krb v naší prodejně (už 4 roky), vysává po celou dobu stále stejně silně až do chvíle, kdy je jeho nádoba zcela plná (asi jednou za 14 dnů). Přitom je levný (cca 1500 Kč), úplně obyčejný. Má ale dobře vyřešen filtr, jinak než ostatní vysavače. Vřele ho doporučujeme, určitě vám ušetří spoustu práce a dá se klidně používat i jako stavební vysavač na hrubé nečistoty kdekoliv v domě nebo venku.

Obr. 5: Vysavač popelu X-ASH

Takže, zapomeňte na smetáček, vyjímatelný popelník a zaprášený obývák. Vyřešte to jednoduše vysavačem X-ASH.

 

7. Čistění krbu a kouřovodu

Pro přístup do prostoru krbové komory jsme si na krbu instalovali revizní dvířka. Díky nim můžeme kdykoliv (hlavně pokaždé před začátkem topné sezony) vyčistit vnitřek krbové komory, krbovou vložku a kouřovod od naneseného prachu, který by se přepaloval a vytvářel nepříjemný zápach.

Zároveň máme přístup k reviznímu čistícímu otvoru kouřovodu, a můžeme tak pravidelně čistit jeho stěny od sazí.

Pro pravidelné a hlavně bezpracné čistění kouřovodu, ale také komínu, můžeme používat některé přípravky pro odstraňování sazí a dehtu. Jsou účinné a během topné sezony velice hojně prodávané.

Obr. 6: Přípravky pro odstraňování dehtu a sazí

Asi největším "hitem" je přípravek pro odstraňování dehtu HANSA. Zákazníci si ho velice pochvalují a kupují opakovaně i po více baleních. Návod na jeho použití najdete v jeho popisu v našem e-shopu.

Obr. 7: Přípravek pro odstraňování dehtu HANSA

 

8. Krbové nářadí a koš na dřevo

Většinou se jedná o estetický doplněk krbu. Z nářadí dnes už využijeme asi jen háček (ten ale často) pro úpravu polohy polen v ohni, smetáček a lopatku úspěšně nahradíme vysavačem popelu.

Co se týká koše, který budeme chtít opravdu používat na donášení dřeva (ne jen na okrasu krbu), je dobré zvolit nějaký s plným dnem, v případě proutěného koše – ten s jutou. Nebude nám tak propadávat smetí z polen a nebudeme muset po každém donesení dřeva zametat cestu, kterou jsme ke krbu šli.

Obr. 8: Proutěný koš na dřevo s jutou

 

Co bude příště?

Přestože jsme dnešním dílem ukončili celé téma návrhu a stavby teplovzdušného krbu, příště ještě rozšíříme náš seriál o díl věnovaný rozvodu teplého vzduchu od krbu do vzdálenějších místností. Pro ty z Vás, kdo mají v plánu doplnit svůj krb o rozvod vzduchu (a dle velkého objemu prodeje komponentů pro rozvod je Vás dost), bude tento díl jistě užitečný. 

 

  Předchozí díl Další díl   

Dotaz

Vaše e-mailová adresa:
Váš dotaz: